Billede af pædagog, lille pige og en dukke

Vi kvalificerer forskning i praksis

Center for Virkningsfuld Praksis

VIA Efter- og videreuddannelse

Centret dokumenterer, evaluerer og hjælper med at implementere forsknings- og udviklingsaktiviteter med fokus på, hvad der virker i praksis. 

Om centret

 • Forskningsområder

  Center for Virkningsfuld Praksis kvalificerer en praksisnær tilgang til forskning

  Vi dokumenterer de forsknings- og udviklingsaktiviteter, VIA Efter- og videreuddannelse gennemfører. Vi evaluerer og støtter implementeringen af indsatser i praksis.

  Centret har fokus på:

  • Evaluering og dokumentation
  • Implementering
  • Videnskabelig metode og praksisstudier

  VIAs forskning og udvikling spænder over forskellige aktiviteter med forskellige formål og metodetilgange og initieres ofte i nært samarbejde med VIAs aftagere og partnere. Fælles for aktiviteterne er, at de skal være robuste, transparente og praksisnære. Derfor skal centret understøtte og kvalificere arbejdet med eksempelvis forskningstilgang, metode og metodeudvikling, implementering, evaluering og formidling.

  Vi samarbejder bredt med eksterne og interne videnmiljøer.

  Du kan læse mere om centrets formål og tilgang her (pdf)

 • Udvalgte projekter

  Aktuelt arbejder vi med projekter indenfor børn- og unge

  At styrke børn og unge

  Centret deltager i et projekt finansieret af Socialstyrelsen, som ledes af VIVE i samarbejde med VIA. Projektet strækker sig over tre år og slutter i 2020. Formålet er at styrke børn og unges mentaliseringsevne, handlekraft og sociale færdigheder. VIAs rolle i projektet er at yde implementeringsstøtte til institutioner, der ønsker at implementere mentaliseringsmetoder og evaluere, hvor godt metoderne fungerer.

  Vi lærer Sprog +

  VIA og Trygfondens Børneforskningscenter er i gang med forskningsprojektet Vi Lærer Sprog+. Projektets formål er at undersøge, hvordan to tilgange til professionel udvikling af personale påvirker implementeringen af sprogindsatser i dagtilbud. VIA skal i projektet give videobaseret sparring til pædagogisk personale. Derudover står VIA for train-the-trainer kurser samt kurser i brug af det videobaserede redskab IRIS Connect.

 • Medarbejdere

  Kontakt centrets medarbejdere

  Steen Juul Hansen, centerleder, docent, ph.d.

  T: 87 55 33 47
  E: sjh@via.dk

  Særlig viden om:
  • Styring og ledelse af professionelle
  • Styring og organisering af socialpædagogisk arbejde 
  • At sætte fagligheder i spil i professionel praksis
  • Implementering af politiske beslutninger 

  Niels Henrik Krause-Jensen, lektor, cand. mag., VIA Efter- og videreuddannelse

  T: 87 55 18 86
  E: nkj@via.dk
  UC-Viden profil

  Brian Benjamin Hansen, lektor, ph.d., VIA Efter- og videreuddannelse

  T: 87 55 19 52 
  E. brbh@via.dk
  UC-Viden profil